Ved dødsfall

Akutt hjelp ved dødsfall

Mange er helt uforberedt når et dødsfall inntreffer. Noen ganger er det behov for akutt hjelp. Dette avhenger av hvor dødsfallet har skjedd, og om det må tas spesielle hensyn. Det er normalt å føle seg paralysert. Vi er tilgjengelig for deg med akutt hjelp døgnet rundt.

Henting av avdøde

Vi kan rykke ut på kort varsel og stå for umiddelbar henting av den avdøde. I samtale med deg avklares det hvor det er naturlig at avdøde oppbevares frem til gravferden.

Dødsannonse

Dødsannonsen bekjentgjør en persons bortgang. Mange opplevelser at støtte og omsorg fra andre gjør det lettere å bearbeide et dødsfall. Annonsen kan rykkes inn med en gang tid og sted for sermonien er avklart. Man kan også publisere dødsannonsen i etterkant av sermonien eller ikke det hele tatt. Du bestemmer selv hvorvidt det er ønskelig å publisere dødsannonse. Vi bistår med prosessen av utforming og publisering, samt plass på digital minneside.

Planlegging / hjemmebesøk

Etter et dødsfall er det vanlig med en planleggingssamtale mellom familien og oss. Å avtalte et tidspunkt for denne samtalen er ofte noe av det første som må gjøres. Som etterlatt kan du oppleve mange spørsmål å ta stilling til når begravelsen skal planlegges. Noen spørsmål kan være kjente, mens andre er man kanskje ikke klar over at man må ta stilling til. Sammen blir vi enige om hva som er viktig å ta stilling til før seremonidagen, og hvilke formaliteter som kan vente til etter begravelsen. En planleggingssamtale varer gjerne et par timer. Vi utarbeider en oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre hva og når. Vi sørger for at nødvendige dokumenter utfylles korrekt og vi tar stilling til valg av kiste, gravsten, blomster og mer. Pårørende sammen med begravelsesbyrå velger ut salmer til seremonien, mens vi tar oss av trykking av programmene i henhold til ønsket innhold og design. Du kan se og høre salmer her

Gravferdsstønad gjennom NAV

NAV kan gi opptil 22 723 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når avdøde var over 18 år, blir gravferdsstønaden avkortet mot 1) formue, 2) tjenestepensjon utbetalt for måneden etter dødsfallet, og 3) forsikringssum og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Når avdøde var under 18 år, blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 22 723 kroner til å dekke utgifter til gravferden.

Søknad om gravferdsstønad gjøres på nett, og vi hjelper deg fylle ut de nødvendige skjemaene. Les mer om NAV sine regler for stønad her.

DØGNVAKT: 92 44 63 73