Etter seremonien

Transport til krematorium

Vi ordner transport til krematorium på en verdig og fredfull måte. Samtidig sørger vi for å følge forskriftene som eksisterer for dette. Til opplysning kan deler av utgiftene ved transport dekkes av NAV.

 

Kondolanseprotokoll

En kondolanseprotokoll kan for de etterlatte bli en personlig og verdifull minnebok, full av hilsener og velvalgte ord fra den avdødes venner og familie.

 

Gravstein og gravmarkering

Valg av gravstein er blant de største avgjørelsene i forbindelse med dødsfall. Vår leverandør av gravstein kan imøtekomme mange ulike preferanser hva angår estetikk og pris. I tillegg kan vi ordne med en fin gravmarkering før steinen er på plass — Oftest er denne i form av et enkelt kors.

Urnenedsettelse

Etter kremasjon er det normalt at askeurnen oppbevares på krematoriet eller kontoret på den aktuelle gravlunden frem til nedsettelse. Nedsettelse skal i følge loven skje senest 6 måneder etter dødsfallet. Tidspunkt for urnenedsettelse kan gjerne avtales gjennom vårt byrå eller direkte med gravlundskontoret. Selv om det normalt ikke arrangeres seremoni rundt nedsettelsen, vil noen ha et ønske om å ha f.eks. en prest tilstede. Kirkegårdsarbeider eller utvalgt familiemedlem står for nedsettelse av urnen.

Dersom det skal opprettes et nytt urnegravsted, er det anbefalt at pårørende tar kontakt med den aktuelle gravlundens/kirkens kontor for avtalt om å velge ut gravsted.

DØGNVAKT: 92 44 63 73