Til seremonien

Kister og urner

Valg av kiste eller urne kan være vanskelig. Vi tilbyr et stort utvalg for å imøtekomme de fleste ulike ønsker. Se våre kister her

 

Blomster

Via vår egen bedrift, Ritas blomsterbinderi, kan vi tilby god ekspertise innen blomsterbinding. Vi kan sette et flott og verdig preg på sermonien. Valg av blomster gjøres av de etterlatte med assistanse og innspill fra oss. 

 

Sang og musikk

Sang og musikk er for mange en svært viktig del av seremonien, uansett seremoniform. Det musikalske er ofte med på å sette stemningen og rammen for hele høytideligheten sammen med det som sies, og det kan være med på å understreke og poengtere nettopp dette. Se mer om våre salmer og solister her

 

Minnesamvær

Etter seremonien kan det være godt å samles til et minnesamvær. Fellesskap med familie og venner kan være av stor betydning i en vanskelig tid og en god hjelp i ens eget sorgarbeid. Et minnesamvær kan gjennomføres på mange ulike måter og gir familie og venner tid og rom for å dele minner og vise hverandre støtte og omsorg. Minnesamvær holdes normalt hjemme eller i et leid lokale. Vi kan veilede og gi informasjon om de mulighetene som finnes i nærheten av der begravelsen finner sted. Vi kan sørge for bestilling og pynting av lokale, samt bevertning. 

Programhefte

Etter at innholdet i seremonien er fastlagt, er det naturlig å sette opp et program (sanghefte). Oppsettet kan variere i forhold til type seremoni, men gir en oversikt over innholdet i seremonien. Snakk med oss for å se ulike eksempler. 

 

Kistetransport

Som del av den praktiske gjennomføringen står vi for trygg og respektfull transport av den avdøde til stedet hvor seremonien holdes, samt til gravsted eller krematorium i etterkant av seremonien.

 

Seremonitype

De fleste har behov for en seremoni, mens noen velger gravferd uten seremoni eller har en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller ved en askespredning. Det kan derfor være nyttig å stoppe litt opp og tenke igjennom hvilken type seremoni eller markering som best ivaretar etterlatte og venners behov og avdødes ønsker.

DØGNVAKT: 92 44 63 73