Priser

Du finner info om stønad ved gravferd og båretransport fra NAV ved å følge linken via knappen her

Prisene er gjeldende fra 01.04.2024.

Hvor stor gravferdens totale kostnader vil bli, er i stor grad avhengig av ønsker og valg.

Kiste/stell/nedlegging i kiste

Kiste inkl. utstyr og svøp  kr.
Nedlegging i kiste     kr. 1.200,-
Hygiene    kr.    1.200,-

Kiste/stell/
nedlegging i kiste

Kiste inkl. utstyr og svøp  kr.
Nedlegging i kiste     kr. 1.200,-
Hygiene    kr.    1.200,-

 

Syning 

Mannskap ved syning 2 ass. 

 

Transport

Bringing av den døde fra dødssted til oppbevaringsted kr 3.895,-
Bringing av tom kiste til dødssted eller oppbevaringssted m/1 assistent  kr. 1.400,-

Transport kr. 20,- pr. km inntil 200 km.

Transport langtur: Be om tilbud

 

Transport

Bringing av den døde fra dødssted til oppbevaringsted kr 3.895,-
Bringing av tom kiste til dødssted eller oppbevaringssted m/1 assistent  kr. 1.400,-

Transport kr. 23,- pr. km inntil 200 km.

Transport langtur: Be om tilbud

 

 Seremoni

Assistanse fra gravferdkonsulent under seremoni :
2 assistenter   kr. 3.670,-
Bringing av utstyr/assistenter               kr.   905,-
Pynting av sermonirom.                        kr. 2.500,-
       Program                                                  kr. 30,- pr stk.

Kondolanseprotokoll og minnebok er med i prisen.

Dødsannonse: 
Dette er ikke inkludert i prisen. 

 

 

Honorarer og gebyrer

Honorar for tilrettelegging og planlegging  kr. 4.200,-
Honorar første konferanse      kr. 2.800,-
Melding av papirer off. Kontorer fra   kr. 3.800,-

 

Honorarer og gebyrer

Honorar for tilrettelegging
og planlegging  kr. 4.200,-
Honorar første konferanse      kr. 2.800,-
Melding av papirer off. Kontorer fra   kr. 3.800,-

Hvor stor gravferdens totale kostnad vil bli, er i stor grad avhengig av ønsker og valg:

Begravelse fra 28 000 kr, men det mest vanlige hos oss er rundt 36.000 kr for en begravelse.
Hver obs på at dødsannonse, kremasjonsavgift og blomster fra pårørende kommer i tillegg.

Prisene gjelder gravferd for personer over 18 år og er gitt i henhold til forskrift om prisopplysninger for gravferdstjenester.

Alle priser er inkl. 25% mva.

Priser merked med * blir spesifisert på faktura med mva.

Offentlig stønadsordninger ved dødsfall: Behovsprøvet gravferdstønad:  Er behovsprøved og det kan utbetales stønad opptil kr. 28 677,-

Transportrefusjon:  Ved transport av avdødsted til  hjemstedsom overstiger 20 km., har folketrygden refusjonsordning.  ( Dekket til nærmeste gravplass der avdøde var bosatt ).

DØGNVAKT: 92 44 63 73